cws
Greetings Guest
home > library > journal > view_article
« Back to Articles » Journal
Makematra Heuga (001-040)
1▲ 1 ▼ 0
The Lithian Pokédex (001-040)
This public article was written by Leiden, and last updated on 16 Feb 2017, 13:13.

[comments]
?FYI...
This article is a work in progress! Check back later in case any changes have occurred.

[makemaеahèga]
001:040

#001 lifenдu
Lifenthu
Kaput · Gote
Lumbe Makematra
Lifenthu duza lulimri filinu nem nadia natladia. seu lumbe dum deidi palum. dei wilo natladia meir de lumbe hefa kokume askagi.
#002 vilífe
Viliafe
Kaput · Gote
Lumbe Makematra
seu dilen dum gom Makematradi palum. Viliafedi kilga va muthe hefa batha va gete deca geba deidi hebet. nim dei teta ferenu shar natri velinu dum de natladia, dei jou ga de dilen nela bulkenia dau aska delia.
#003 veneraŋ
Venerant
Kaput · Gote
Lumbe Makematra
seu aska delia dum Venerantdi palum. pek sha ga de delia fennia vistra watra nim dei pel shant mitlehan va natladia. de deliadi hefum lathemu de mitradi mitiana.
#004 мamodu
Chamodu
Charna
Rizatl Makematra
de resna ga chere dum de deidi tatladi vel lefehi deidi mitiana. de resna vege fata Chamodu veilanu deimair. nim Makematra jada shado, de resna felisme chere.
#005 merelìm
Mereliem
Charna
Chere Makematra
Mereliem amunmotme bador deidi degona dan deidi gedar wirana. nim dei invikta gete dego, dei jada semeiret. fata hemano, de chere dum deidi tatledi vel delan dan lugetsa vilka watra.
#006 lizífдe
Liziafthe
Charna · Lufinet
Chere Makematra
Liziafthe lufi latu de lufre deca reuja kitiranik degona. dei hefle charna fe lastrafier guli ga wedu itha jan. du, dei gahon tur deidi charnet hefle da ata dego ga widisgi gul deimair.
#007 rìwa
Riewa
Waila
Uku Feriem Makematra
Riewadi ferom dotur phi fel sedolum. de feromdi likal anu va de wevena dum tidi feli gukurau legelum nem waila, ge gom Makematra lavet khevame.
#008 zagerom
Zagerom
Waila
Feriem Makematra
deidi tatla aska va nifurirno galgu batha laphut. de tatla jada zamogi va zamogi nem watra he Zagerom pum. de obenna fiktre gom Makematradi setoja jau feronle.
#009 sarwaеìm
Sarwatriem
Waila
Feromkitlan Makematra
Sarwatriem fen sarboputlna ga gatar fet deidi ferom. de sarboputlna pitudafier. dei duza zedu waila safotna dan de pituda zerhe kilno mitlimna fet hem 50 malte.
#010 мemár
Chemair
Maire
Temkor Makematra
Chemair fen phan lateput. dei duza vedor bridina askagi gul deidi nime kheva hal lilu. fet deidi melair, gom Makematra ames eludome gete helif.
#011 feromár
Feromair
Maire
Mairom Makematra
de ferom nifurnu gom Makematradi nime pradu hal saton vilau. Feromair dovikat sharfier. dei wiel bi gina dei zanit drupa nemie fet nevir milant de pradu ferom.
#012 miжava
Midrava
Maire · Lufinet
Valon Makematra
Midrava fen alkra kelmera reuja fel latro milada fet deliana. dei duza ise reuja, nipelen, va belwa milada fet deliana ga bulkenu, shar gul nimu mirle fet deidi lafthan.
#013 дertem
Thertem
Maire · Gote
Rubiet Maire Makematra
Thertem fen forame alut falsur fe hefi. dei duza lishi deidi lata bridina fet hen ga deidi deslat phi dedu deidi phan mere valchet.
#014 márem
Mairem
Maire · Gote
Mairom Makematra
Mairem bedu komu vikatamor he dei merlu da mothe. dumu, dum milant, dei forame shefi he dei zanit nevir. gom khaja fet de feromdi guli fata dei kusari.
#015 milarve
Milarve
Maire · Gote
Gato Milam Makematra
Milarve forame diset. mona gei ria gata komo deidi lafthan - gom fel dolum meilja. fata shorori, dolum zagernia nem zadet thara.
#016 gamiθ
Gamitl
Faku · Lufinet
Uku Lufta Makematra
Gamitl fen forame phitu falsur fe licum. dei duza kormorme nira da vito, dum deidi lafthan, du ti meji delutri fet tidi diget ladum.
#017 berneθ
Bernetl
Faku · Lufinet
Lufta Makematra
Bernetl shon aska idiza jau deimairdi disa. gom Makematra lufi latu, giedanu deidi witet disa. nim hen gerdo, dei amunmorme vathania de dego dan deidi gedar wirana.
#018 zafaθ
Zafatl
Faku · Lufinet
Lufta Makematra
gom Makematra fen mefkona ga velitatetme delannu. shant Perilena cita de mefkonadi lastra velita dum deidi huda, ga likhi dolum deca chen Zafatl jau dolumdi Makematra.
#019 tateda
Tateda
Faku
Thati Makematra
Tateda forame hiret. ise he dei finem, dei berime bil dedu vikatnu deidi gilgo latu. dei centemorme meirnia lafthan atadese fel dei deca wito.
#020 tatedor
Tatedor
Faku
Thati Makematra
Tatedordi gebenet gikona hefa kokume. deca wire gume gute, dei bitu da thalumna va madena. dei meji gute da de witha rapuna.
#021 бeger
Pheger
Faku · Lufinet
Uku Lufta Makematra
Pheger fen shehafier hiliku ga duza bidemrine frede hal fina mirle. nim dei lufinu shatra, de hiliku bidemri ithadese latu. ti meren geu dolum zefenu elin halefe.
#022 wilmer
Wilmer
Faku · Lufinet
Pheka Makematra
Wilmer witri deidi hajen vildik va hajenralor pheka. gume muvideme anunri deca daleu veni dum gute ve waila. dei kufme vikat deidi hajen va tutiket pheka deca phelu veni.
#023 relà
Relau
Gote
Laure Makematra
Relau neute deimair dau nathe eli dei fieni. gom fetahe ame dei kufme zapa da delo fet ata licum dan derai fet deidi nimilor huda.
#024 rulva
Rulva
Gote
Lavura Makematra
gom Makematra eludome gete nem kezi janna dan deidi nime, ise janna gete hal saronet lodi deum. fata Rulva teta kezi deidi dego, seu mo luirum.
#025 tiмalhe
Tichalhe
Ethe
Thati Makematra
fata Tichalhe invikta navi jan, ti balhe ti dan ethum. nim nau invikta hegirusor jetha, ti khace geu Tichalhe gedome meset.
#026 patzerмe
Patzerche
Ethe
Thati Makematra
gom Makematra ames widis etun fet deidi karam nime ga meir dei jenaume nidu nem obuja. Patzerche anum deidi tatle dum gute deca meset.
#027 fìju
Fieju
Gute
Thati Makematra
Fiejudi nime meleirir deca dodesutme ifi waila, ga meir dei duza felou dum foruget fielpha. gom Makematra neute deca sedo deimair fet degona.


makemaеa Makematra (Pokémon)
Italics means WIP.
janumna Janumna (Pokémon Names)
Generations (1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7) · Starters · Eevee · Legendaries
hèga Heuga (Pokédex)
001-040

Comments (0)
privacy | FAQs | rules | statistics | graphs | donate | api (indev)
Viewing CWS in: English | Time now is 06-Dec-19 22:29 | Δt: 609.6861ms